Menü Kapat

                                                  SRC ALMAMANIN CEZASI

SRC almamanın cezası konusunda bilgi vermeden önce, neden SRC belgesi alınması gerektiğine kısaca değinmek gerekir. Çünkü SRC almamanın cezası, belgesi olmayan kişinin sebep olduğu veya olacağı tehlikeye göre belirlenmekte ve yaptırım bununla paralel uygulanmaktadır.

SRC belgesi, karayollarında ticari taşımacılık yapan motorlu taşıt sürücü ve işletmecilerinin sahip olması gereken bir çeşit mesleki yeterlilik belgesidir.

SRC almamanın cezası ise 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu’nun 26. Maddesinin L1 ve L2 bentlerinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre SRC belgesi almadan trafiğe çıkan ve araç kullanan sürücüler ile taşımacılık belgesi veya araç sahiplerine çeşitli miktarlarda para cezaları uygulanmaktadır. Eğer sürücü ticari aracın sahibi olan şirketin ortağı ise bu kişinin de aynı zamanda SRC belgesine sahip olması zorunludur.

Karayolları Taşıma Kanunu gereğince ruhsatında “hususi” ibaresi yazıyor olduğu durumlard insan yada ticari eşya taşımacılığı yaparken yakalanan kişilerden de SRC belgesi istenmemektedir. Ancak özel kullanılan hususi araçlar ev sürücüleri için SRC belgesi bulundurmak yasal olarak zorunlu değildir.

Ama 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu, gerçek kişiler için tüzel kişi ruhsat sahiplerinden farklı bir uygulama benimsemiştir. Ancak araç bir tüzel kişi adına kayıtlı ve sürücü de şirketin ortağı ise bu durumda sürücüden SRC belgesi istenecek ve bulunmaması halinde cezai yaptırım uygulanacaktır.

Bu açıklamalarımızı genel bir ifade altında toplayacak olursak;

Eğer Tüzel Kişi veya sürücüden başka bir gerçek kişi adına kayıtlı bulunan veya adına kayıtlı birden fazla ticari araçla taşımacılık yapan biri için SRC almamanın cezası hem sürücü hem araç için ayrı ayrı kesilecek ve uygulanacaktır. Bu miktar 2018 yılında sürücü için 283,00 TL, araç sahibi için 715,00 TL olarak belirlenmiştir.  Dolayısı ile SRC belgesi olmadan trafiğe çıkan bir ticari araç için toplamda 998,00 TL para cezası ödenecektir.