Menü Kapat

   

İSTANBUL’DA SRC BELGESİ EĞİTİM KURUMUYUZ.

Avrupa Birliğine katılım sürecinde genel eğitimlerin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Eğitimleride çok önem kazanmış, kabul edilen yasalarla da mesleki yeterlilik devletimizin gündemine ve önceliğine girmiştir. Bundan böyle ulusal ve uluslararası meslek standartları temel alınarak, teknik ve meslekî her alanda ulusal yeterliliklerin esasları belirlenecek; denetim, ölçme-değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetler yasalarla düzenlenecektir.

Sivrikaya Eğitim Kurumları, bu misyonuna uygun olarak T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi alarak Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde taşımacılık faaliyetleri için öngörülen mesleki yeterlilik eğitimi de vermeye başlamıştır.

Bu eğitimlerle karayolu taşımalarının ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmak, taşımada düzeni ve güvenliğin, taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliğinin ve benzeri hizmetlerin şartlarının bilinmesini sağlamak. Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumlulukları ile , karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesinin ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasının bilinmesini mümkün kılmaktır. Mesleki Yeterlilik Eğitimleri, nitelik yönünden değişime uyum gücü kazandırılmış bireyler yetiştirerek işletmelerin ve Türkiye’nin rekabet gücünü yükseltecektir.

Sivrikaya Eğitim Kurumları, seçkin eğitim kadrosu ile iş dünyasının, sizlerin hizmetindedir.

Eğitim Merkezimizin Fiziki Yapısı,
Kurumumuzda 270 kişinin aynı anda eğitim alabileceği 9 adet sınıfa sahip, Öğrenciler için kantin ve dinlenme alanı ve uzman eğitim kadrosu ile eğitim hizmetlerine devam etmektedir.

MİSYONUMUZ

Sivrikaya Eğitim Kurumları olarak karayolu taşımalarının ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmak, taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak, nakliyat ve kargo işletmeciliğinin ve benzeri hizmetlerin şartlarının bilinmesini sağlamak, taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumlulukları ile , karayolu taşımalarının,diğer taşıma sistemleri ile birlikte birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesinin ve mevcut imkânlarının daha yararlı bir şekilde kullanılmasının bilinmesini mümkün kılmaktır.Bu bağlamda Üzerimize düşen sorumluluk kaliteyi en üst seviyede tutmaktır.

VİZYONUMUZ

Sivrikaya Eğitim Kurumları olarak Üstün nitelikli mesleki yeterlilikte bireyler yetiştirmek ve yetiştirme sürecin de Türkiye’nin lider SRC kurumu olmaktır.